Ordinær Generalforsamling - Filskov Fællesantenne

Ordinær generalforsamling afholdes:
Tirsdag 26/3-2024 klokken 19:30 i Viadukthallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af protokolfører.
3. Beretning fra bestyrelsen.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg
    a. valg til bestyrelsen
    b. valg af 1 suppleant.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
8. Eventuelt.


Cookies

Kontakt

Formand:
John Skou
Postgade 5, Filskov
7200 Grindsted
Telefon: 23 34 55 45
johnskou@turbopost.dk

Træffetid telefon

Mandag til fredag: 17:00 til 19:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Fejlmelding/Ændringer

Fejlmelding kontakt:
Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27 eller
Johnny Mikkelsen tlf. 21 72 56 71
Pakkeskift & Ind- og Udmeldinger:
kontakt: Andreas Andersen på
tlf. 30 65 30 05
Eller pr. mail: andreas.c.c.andersen@gmail.com